KAZAN VERİMLERİ

Kazanlar, işlevleri gereği bünyelerinde yakılan yakıtlarda açığa çıkan ısı enerjisini içlerindeki akışkana aktaran cihazlardır. Bu akışkan su, hava veya kızgın yağ olabilir.

Bir kazanın verimini belirleyen 4 ana faktör vardır.

1. Yakıt Alt Isıl Değeri : Bu özellik yakıtın kendisi ile ilgilidir, kazandan bağımsızdır, ancak verim hesabında etkili faktörlerden biridir.

2. Yanma Verimi : Büyük ölçüde yakıcıya, kısmen de kazan dizaynına bağlıdır.

3. Zarf Kayıpları : Kazan gövdesinden çevreye olan ısı kayıplarıdır. Bu kayıplar kazanın büyüklüğü ve ısı izolasyonu ile yakından bağıntılıdır.

Yukarıda sıralanan üç faktör genelde sabit değerlerdir.

4. Baca Gazı Çıkış Sıcaklığı : Kazan verimini etkileyen ve belirleyen en önemli faktördür. Kazanda yakılan yakıtın yanması sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin kazan bünyesindeki akışkana hangi ölçüde aktarıldığını belirler.

Baca gazı çıkış sıcaklığı öncelikle kazanın çalışma rejimine sonra kazanın dizaynına bağlıdır.

Herhangi bir kazanda baca gazı çıkış sıcaklığı çalışma rejimine ve kullanılan yakıt cinsine göre aşağıda belirtilen değerler aralığında olmalıdır.

Kömür ve Fuel oil yakıtlı kalorifer kazanlarında 190 - 200 ºC
Motorin yakıtlı kalorifer kazanlarında 170 - 180 ºC
Doğal Gaz ve LPG yakıtlı kalorifer kazanlarında 140 - 150 ºC
Buhar Kazanlarında Üretilen buhar sıcaklığı +( 50 - 70) ºC
Kızgın Yağ Kazanlarında Üretilen kızgın yağ sıcaklığı +( 60 - 80) ºC

Yukarıda belirtilen değerlerin üstünde baca gazı çıkış sıcaklığına sahip kazanlar düşük verimli kazanlar olarak adlandırılırlar.

Aşağıda yakıt cinsleri ve kazan baca gazı çıkış sıcaklıklarına bağlı olarak kazan verimleri verilmiştir.

KAZAN VERİMLERİ      %

Baca Gazı Çıkış Sıcaklığı ºC

Yakıt Cinsi ve Alt Isıl Değeri

FUEL oil

Motorin

Doğal Gaz

LPG

Kömür

9700 kcal/kg

10000 kcal/kg

8500 kcal/Nm3

11600 kcal/kg

3000 kcal/kg

140

88,6

89,6

90,4

90,9

77,9

150

88,1

89,1

89,9

90,4

77,7

160

87,6

88,6

89,5

90,0

77,5

170

87,2

88,2

89,0

89,5

77,3

180

86,7

87,7

88,5

89,0

77,2

190

86,2

87,2

88,1

88,6

77,0

200

85,8

86,8

87,6

88,1

76,8

210

85,3

86,3

87,1

87,6

76,6

220

84,8

85,8

86,7

87,2

76,4

230

84,3

85,3

86,2

86,7

76,2

240

83,8

84,8

85,7

86,2

76,0

250

83,4

84,4

85,2

85,7

75,8

260

82,9

83,9

84,8

85,3

75,6

270

82,4

83,4

84,3

84,8

75,4

280

81,9

82,9

83,8

84,3

75,2

290

81,4

82,4

83,3

83,8

75,0

300

81,0

82,0

82,9

83,4

74,8

310

80,5

81,5

82,4

82,9

74,6

320

80,0

81,0

81,9

82,4

74,4

330

79,5

80,5

81,4

81,9

74,2

340

79,0

80,0

80,9

81,4

74,1

350

78,5

79,5

80,5

81,0

73,9

Tablonun hazırlanmasında
Yanma Verimleri : Fuel oilde %98, Motorinde %99, Kömürde %95, Doğal Gaz ve LPG de %100,
Zarf Kayıpları : % 3 alınmıştır.
Zarf kayıpları asgari değer olarak : Kalorifer kazanları için %3, Buhar ve Kızgın Yağ kazanları için %4, Sıcak Hava kazanları için %3 alınmalıdır. Normal değer olarak yukarıdaki değerlere %1 ilave edilmelidir.

Ülkemizde, karşı basınçlı ve yüksek verimli olarak adlandırılan, gerçekte tanımının aksine aşırı derecede düşük verimli olan; teknolojilerinin bize geldiği ülkelerde bile artık üretilmeyen ve satılmayan kazanlar, yapılarının basit olması nedeniyle çok sayıda firma tarafından üretilmekte ve fiyatlarının ucuzluğu nedeniyle müteaahitler ve bilinçsiz kullanıcılar tarafından tercih edilerek çok sayıda konut ve işyerlerinde kullanılmaktadırlar.

Kullanıcılar öncelikle satın alırken daha sonra kullanırken kazanlarının veriminden sorumludurlar ve bunun bedelini öderler.

Kazanlar arasında verim kıyaslaması ve gerekli hesaplamalar yapıldığında yüksek verimli kazanların düşük verimli diğer kazanlara oranla yakıttan sağladığı tasarrufun genelde 1 - 2 yıl içinde kendinine ödenen bedeli (fiyat farkını değil kazan bedelini !) amorti ettiği görülecektir. Başka bir deyişle, düşük verimli kazan, kendisine ödenen paradan çok daha fazlasını ısıyı bacadan atarak yakar.

 

Muhtelif daire sayılarına sahip konutlarda kazan baca gazı çıkış sıcaklığı ve kazan verimlerine bağlı olarak bir sezonda harcayacakları yaklaşık doğal gazmiktarları

(Nm3/sezon)

Binadaki Daire Sayısı

Kazan Baca Gazı Sıcaklığı

Kazan Verimi

12

20

24

30

40

Bina Isı İhtiyacı kcal/h

ºC

%

110.000

180.000

210.000

250.000

300.000

140

90,40

18.610

30.453

35.528

42.296

50.755

150

89,90

18.714

30.622

35.726

42.531

51.037

160

89,50

18.797

30.759

35.886

42.721

51.265

170

89,00

18.903

30.932

36.087

42.961

51.553

180

88,50

19.010

31.107

36.291

43.204

51.844

190

88,10

19.096

31.248

36.456

43.400

52.080

200

87,60

19.205

31.426

36.664

43.648

52.377

210

87,10

19.315

31.607

36.874

43.898

52.678

220

86,70

19.404

31.752

37.045

44.101

52.921

230

86,20

19.517

31.937

37.259

44.356

53.228

240

85,70

19.631

32.123

37.477

44.615

53.538

250

85,20

19.746

32.312

37.697

44.877

53.853

260

84,80

19.839

32.464

37.875

45.089

54.107

270

84,30

19.957

32.656

38.099

45.356

54.427

280

83,80

20.076

32.851

38.327

45.627

54.752

290

83,30

20.196

33.049

38.557

45.901

55.081

300

82,90

20.294

33.208

38.743

46.122

55.347

310

82,40

20.417

33.409

38.978

46.402

55.682

320

81,90

20.542

33.613

39.216

46.685

56.022

330

81,40

20.668

33.820

39.457

46.972

56.367

340

80,90

20.795

34.029

39.700

47.262

56.715

350

80,50

20.899

34.198

39.898

47.497

56.997

 

 

 

mail: mail@demirmakina.com